Sdružení Petrov

Sdružení Petrov

Chce mladým pomoci při přípravě na zodpovědný život ve společnosti od nejútlejšího věku až po dospělost. Činnost sdružení probíhá pod vedením místních dobrovolníků formou pravidelných setkávání zájmových kroužků, společenství mládeže, pořádáním krátkodobých akcí a organizací dětských letních táborů. Důležitou součástí činnosti je také práce s romskými dětmi a mládeží v Dětském domě Zábrdovice – DDZ.

Web: http://www.sdruzenipetrov.cz/