Naše webové stránky používají cookies. Pomáhají ke správné funkci stránek a lepšímu uživatelskému zážitku. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Rozumím

Právní podmínky používání webové stránky společnosti SPP CZ, a. s.

Upozornění
Vstupem na tuto webovou stránku, její prohlížením nebo používáním potvrzujete, že jste si přečetli a rozumíte níže uvedeným podmínkám používání webové stránky společnosti SPP CZ, a.s. a zároveň se zavazujete je v plném rozsahu respektovat a dodržovat. SPP CZ, a. s. si vyhrazuje právo tyto podmínky nebo informace uvedené na webové stránce kdykoliv upravit nebo změnit.

Pokud s uvedenými podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tuto webovou stránku.

Používání stránek
Společnost SPP CZ, a. s. umožňuje prohlížení a přebírání materiálů z této webové stránky pouze na osobní a nekomerční použití, pod podmínkou neporušování autorských a jiných práv duševního vlastnictví.

Publikování informací a materiálů na této webové stránce neznamená, že se tímto poskytují práva na jejich užívání ve smyslu předpisů na ochranu autorského nebo jiného práva duševního vlastnictví. Bez předchozího souhlasu společnosti SPP CZ, a. s. není povoleno z webové stránky kopírovat, zveřejňovat, napodobovat nebo rozšiřovat texty, loga, grafické prvky, zvuk ani obraz, a to ani jako celek, ani jejich části. Neoprávněné používání informací a materiálů z této webové stránky v jakékoli formě bude porušením právních předpisů o autorském právu a jiných právních předpisů na ochranu práv duševního vlastnictví, s uplatněním si nároků na dosažení odškodnění.

Jakékoliv dotazy týkající se podmínek použití informací a materiálů, publikovaných na této webové stránce je třeba konzultovat s útvarem externí komunikace společnosti SPP CZ, a.s.


Právní odpovědnost
Informace publikované na této webové stránce jsou poskytovány za účelem informovat širokou veřejnost, zejména o nabídce produktů společnosti SPP CZ, a. s., jakož i dalších aktivitách a službách. Tyto informace a materiály mají pouze informativní charakter a Slovenský plynárenský průmysl, a. s. neodpovídá za vznik škody nebo jiné újmy, která by vznikla jakékoli třetí osobě nezávazným použitím těchto informací.


Příspěvky uživatelů
Žádné materiály, informace ani další formy komunikace uživatelů, které budou zveřejněny na této webové stránce, nebudou považovány za důvěrné ani podléhat ochraně obchodního tajemství. Společnost SPP CZ, a. s. nepřebírá ohledně těchto materiálů, informací a komunikace odpovědnost za jejich použití.

Zakazuje se zveřejňovat nebo přenášet na webovou stránku jakékoliv protiprávní, výhružné, hanlivé, obscénní materiály nebo jiné materiály znevažujících lidskou důstojnost nebo s jakýmkoli diskriminačním charakterem.


Pravidla propojování s webovou stránkou společnosti SPP CZ, a. s.
Jakákoliv webová stránka, která je propojena s webovou stránkou SPP:
- nesmí uvádět ani naznačovat, že Slovenský plynárenský priemysel, a. s. nebo SPP CZ, a.s. schvaluje činnosti vykonávané příslušným subjektem nebo jeho produkty,
- nesmí zveřejňovat nebo rozšiřovat nepravdivé informace o produktech, aktivitách a službách společností Slovenský plynárenský priemysel, a. s. a SPP CZ, a.s.
- nesmí používat logo skupiny Slovenský plynárenský priemysel, a. s. bez předchozího souhlasu,
- nesmí nabízet obsah, urážející lidskou důstojnost nebo hanobící lidí na základě rasy, pohlaví, náboženství, sexuální orientace nebo věku

 

Obchodní informace
Závazky a povinnosti společnosti SPP CZ, a. s. v souvislosti s poskytovanými produkty, službami a činnostmi se řídí výlučně smluvními vztahy, na základě kterých se poskytují a také všeobecnými obchodními podmínkami a cenami publikovanými kromě této webové stránky i na všech zákaznických centrech společnosti SPP CZ, a. s.


Informace o autorských právech

Copyright © 2015 SPP CZ, a. s. Všechna práva vyhrazena.

Nezávazně a bezplatně spočítáme, kolik presně konkrétně Vy změnou dodavatele ušetříte
Tato část je určená k ochraně proti spam robotům. Vidíte-li tento text, vyplňte pole uvedené za otázkou. Tlačítko jsem robot ignorujte.
Kolik je dvě plus čtyři

Kdy vám můžeme zavolat?