Povinně zveřejňované informace

Obchodní podmínky

Všechny důležité informace, kterými se řídí náš smluvní vztah.
Více informací

Ochrana osobních údajů

Které osobní údaje shromažďujeme, na jak dlouho, pro jaké účely a s kým spolupracujeme.
Více informací

Cookies

Cookies si pamatují vaše preference a celkově zvyšují uživatelský komfort
Více informací
Informace o státní instituci, která se zabývá řešením stížností a dohledem nad účastníky trhu. Spotřebitelé mají možnost řešit spory ze smlouvy mimosoudně u instituce Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, tel: 564578666, e-mail: podatelna@eru.cz, www.eru.cz
Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie
Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie je k dispozici na stránkách Energetického regulačního úřadu. Zveřejnění seznamu je učiněno v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) Energetického zákona.
Souhrnné výkazy dodržování standardů
2016, 2015, 2014, 2013, 2012,2011,2010, 2009

 

 
 

REMIT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) ukládá jednotlivým subjektům provádějícím transakce na tomto trhu (účastníci trhu) povinnost zajistit účinné a včasné zveřejnění „inside informací“, a to s platností od 28. prosince 2011.

Tato stránka slouží SPP CZ k poskytování inside informací, které se týkají velkoobchodních energetických produktů a mohou mít významný vliv na jejich tržní cenu a nebyly dosud nikde zveřejněny.

Zveřejněno společností Inside informace Zveřejněno (datum a čas)