Povinně zvěřejňované informace

REMIT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) ukládá jednotlivým subjektům provádějícím transakce na tomto trhu (účastníci trhu) povinnost zajistit účinné a včasné zveřejnění „inside informací“, a to s platností od 28. prosince 2011.

Tato stránka slouží SPP CZ k poskytování inside informací, které se týkají velkoobchodních energetických produktů a mohou mít významný vliv na jejich tržní cenu a nebyly dosud nikde zveřejněny. Více informací o REMIT naleznete na webovém portále ERU.

Zveřejněno společností Inside informace Zveřejněno (datum a čas)
     
     

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie je k dispozici na stránkách Evropského regulačního úřadu. Zveřejnění seznamu je učiněno v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) Energetického zákona.