Moravská galerie v Brně

Moravská galerie v Brně je druhé největší muzeum umění v České republice a je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky. Jako jediné muzeum umění v České republice se zabývá výtvarnou kulturou zcela komplexně a v evropském kontextu, a to jak ve stálých expozicích, tak prostřednictvím krátkodobých výstav. S tímto úsilím souvisí i spolupráce s řadou tuzemských i zahraničních institucí a účast na mezinárodních projektech. V celosvětovém měřítku má z aktivit Moravské galerie v Brně největší význam Mezinárodní bienále grafického designu pořádané od roku 1963. Výstavy i expozice obohacuje doprovodný program ve formě přednášek, komentovaných prohlídek výstav, dílen, koncertů a performancí koncipovaný pro všechny návštěvnické skupiny. Zvláštní důraz je kladen na dětské publikum, ať už se jedná o individuální návštěvníky nebo organizované skupiny. O otevřenosti muzea svědčí i zřízení kolekce uměleckých děl pro nevidomé a slabozraké a na ni vázané výstavní projekty.

Moravská galerie v Brně jako vůbec první veřejné muzeum umění v tuzemsku zrušila vstupné do stálých expozic, čímž se snaží nabídnout umění dostupnější pro všechny.

Další informace o Moravské galerii v Brně naleznete na webových stránkách http://www.moravska-galerie.cz