KP Brno

Na činnost extraligového týmu navazuje dalších 10 mládežnických kategorií zapojených do projektu SCM a SpS.

Web: http://www.valosunbrno.cz/