Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie na stránkách Evropského regulačního úřadu. (link: http://www.eru.cz/-/kontrolni-seznam-evropskeho-spotrebitele-energie)

Zveřejnění seznamu je v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) Energetického zákona.