Hvězdárna a planetárium Brno

Hvězdárna a planetárium Brno nabízí po celý rok řadu poutavých pořadů pro veřejnost, školní mládež i pro menší děti. V astronomické pozorovatelně jsou instalovány velké dalekohledy nabízející jedinečný zážitek z pozorování objektů blízkého i vzdáleného vesmíru. Asi hodinové procházky večerní oblohou vedou odborní průvodci. Přírodovědné exploratorium vás zase provede fascinujícím příběhem Sluneční soustavy. Seznámíte se s moderním pohledem na okolí naší planety, sáhnete si na meteorit a s pomocí speciálního projekčního systému budete putovat napříč prostorem. Pro nejmenší návštěvníky jsou připravena originální, výpravná pohádková představení, jejichž součástí jsou poutavé příběhy o nebeských tělesech a ukázky vybraných souhvězdí, Měsíce i planet.

Na podzim 2013 se zde otevřelo digitárium – jedno z nejmodernějších a největších tzv. hybridních planetárií v Evropě. Ve městě Brně se tak zrodilo naprosto jedinečné zařízení, které se do velké míry vymyká klasickým představám o schopnostech a možnostech audiovizuální tvorby a překoná očekávání většiny jeho návštěvníků. Na hvězdárně se konají také odborné přednášky, koncerty, tematicky zaměřené semináře a nejrůznější komerční akce. Místní organizace organizuje přednášky českých astronomů, výukové pořady pro nevidomé, úzce spolupracují s hromadnými sdělovacími prostředky a vedení internetového kurzu astronomie s certifikovanou zkouškou. Někteří pracovníci také vyučují astronomii na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v letních měsících školí pozorovatele na nejrůznějších astronomických táborech a spolupořádají akce i s jinými kulturními organizacemi města Brna.

Další informace o Hvězdárně a planetáriu Brno naleznete na webových stránkách http://www.hvezdarna.cz