Ceník dodávky zemního plynu v produktu uSPPořím 24, 12, e-úSPPora, uSPPořím bez závazku - uzavřené květen, červen 2015

Tyto ceníky jsou platný pro zákazníky, kteří od 1.5.2015 do 30.6.2015 uzavřeli s obchodníkem SPP CZ, a.s. smlouvu/dodatek v rámci produktu uSPPořím 24 a/nebo pro zákazníky, kteří byli v tomto období adresně oslovení obchodníkem se závaznou nabídkou na uzavření smlouvy/dodatku s tímto ceníkem a kteří uzavřeli ve lhůtě a za podmínek takovou nabídkou stanovených.